Hooge Heide Midden is van belang voor korstmodden. Een kortstmos is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen een alg en een schimmel. Je ziet ze op stuifzand en zandige plekken in het bos. De meest bijzondere vinden we in de Nulandse Heide en in Hei en Wei. Hoofdzakelijk het Karrengat is rijk aan flora en fauna: bijzondere planten in de vorm van kleine Zonnedauw, Moeraswolfklauw, Waterlobelia en Oeverkruid. In de poelen en plasjes leven bijzondere dieren zoals: de Rugstreeppad, de Kamsalamander, de Poelkikker en zelfs de levendbarende hagedis.
In Hooge Heide Midden komen diverse soorten zoogdieren voor; denk aan dieren als een Ree, Bunzing, Hermelijn en vele soorten muizen. Maar voor de Vleermuis, zoals de Laatvlieger, is het gebied belangrijk.