Het Sparrenbos maakt deel uit van het gebied Hooge Heide Midden welke gesitueerd is tussen Rosmalen en Nuland. De spoorlijn van 's-Hertogenbosch naar Oss vormt de noordgrens. Het Karregat aan de noordzijde wordt ook tot het gebied gerekend. De A59 is de grens aan de zuidkant. Hooge Heide Midden is een licht golvend zandlandschap. Het bestaat voor een groot deel uit bos, heide en zand. De totale oppervlakte bos en natuur behelst circa 280 hectaren. Rondom de bos- en natuurgebieden ligt een agrarisch gebied. Het is een kleinschalig landschap met boerderijen en burgerwoningen. Bijzonder is de zorghoeve Mariaburg; mensen met een beperking verblijven er dagelijks tussen de melkkoeien. Daarnaast zijn er twee andere zorginstellingen; te weten: de Binckhorst en Sint Jozefoord wat tevens een klooster is. Daarnaast is in het gebied het drinkwaterbedrijf Brabant Water actief: het water uit de kraan in Rosmalen en 's-Hertogenbosch komt uit Hooge Heide Midden.

Aan de zijde van Rosmalen ligt het bekende stuifzand en het Sparrenburgbos.