Voor €10,- per jaar kunt u donateur worden van Stichting Ons Sparrenburgbos. Als donateur ontvangt u regelmatig een email nieuwsbrief.

Voor het onderhoud en in goede staat houden van het Sparrenburgbos en omgeving is veel geld nodig. Gedeeltelijk wordt dit verkregen door subsidies, maar dat is nog niet genoeg. Giften en/of legaten zijn van harte welkom om dit gebied voor de toekomst te behouden.

U kunt uw giften overmaken op rekening nummer: NL...…….. (…….) t.n.v. Stichting Ons Sparrenburgbos. Wij zijn U hiervoor erg dankbaar.

Stichting Ons Sparrenburgbos heeft de ANBI status. Met de ANBI status zijn giften aftrekbaar van de belasting (boven een bepaalde drempelwaarde) maar kunnen vrijwilligers ook hun ureninzet opvoeren als aftrekpost voor de belasting. Het is ook mogelijk om een periodieke gift te doen als dit voor minimaal 5 jaar vastgelegd is. Deze gift is dan geheel aftrekbaar van de belasting zonder drempelwaarde. Daarvoor moet u wel een formulier invullen wat wij ook ondertekenen. Indien u dit wilt, dan kunnen wij u het formulier toesturen. Zie ook: Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Direct opgeven als donateur