Onze visie

Het Sparrenburgbos moet goed beheerd en toegankelijk blijven voor mens en dier waarbij de duurzame waarden van het Sparrenburgbos ontwikkeld worden.

Onze 
kernwaarden

Goed contact met alle partijen

Open voor nieuwe ideeën

Respect voor elkaar en afwijkende meningen

Open communicatie naar alle belanghebbenden

Onze Missie

De stichting heeft als missie belanghebbenden bij het Sparrenburgbos te verenigen en gezamenlijk nader te bepalen doelstellingen te realiseren.

Ontstaan Stichting Ons Sparrenburgbos

Begin 2018 hebben veel bewoners een handtekening gezet onder de petitie voor behoud van het Sparrenburgbos. Het Sparrenburgbos is van ons allemaal: dat blijft van toepassing.
Sinds het aanbieden van de handtekeningen aan Burgemeester en Wethouders van ’s-Hertogenbosch is er geen publiciteit geweest. Achter de schermen is gewerkt aan de oprichting van een Stichting ‘Ons Sparrenburgbos’.
Deze Stichting heeft als doel belanghebbenden bij het Sparrenburgbos te verenigen en doelen te realiseren op het gebied van eigendom, beheer en de ontwikkeling van natuurlijke, recreatieve waarden, volksgezondheid en welzijn, alsmede het Sparenburgbos groen houden. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Aad van der Steen, Arno Gramsma en Coen den Draak. De Stichting ondersteunt de Wijkraad Sparrenburg bij het bereiken van het doel het Sparrenburgbos open te houden.