ANBI Gegevens

Stichting Ons Sparrenburgbos is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dat betekent onder andere dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk hebben.

Een instelling met de ANBI-status kan in aanmerking komen voor een aantal belastingvoordelen. Een ANBI moet op de website een aantal verplichte gegevens publiceren. Deze gegevens zijn hieronder te vinden.

Stichting Ons Sparrenburgbos 

Bezoek en postadres:

Oude Baan-oost 201

5244NE Rosmalen

Tel.: 06 10904189

info@onssparrenburgbos.nl

RSIN-nummer: 8590.79.442

Strategisch beleidsplan

De missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen van Stichting Ons Sparrenburgbos zijn gedetailleerd beschreven in het strategisch beleidsplan.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financieele verantwoording

Vragen kunnen gesteld worden via e-mail: info@onssparrenburgbos.nl

Het Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen loon voor hun werkzaamheden. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.